מקצים
 • מקצה 10 ק"מ
 • מקצה 5 ק"מ
 • מקצה 2 ק"מ
 • עממי צעדה / ריצה 2 ק"מ
 • עממי אפרוחים 400 מטר
 • 100 מ' קטנטנים
מקום הכינוס זינוק

זינוק/סיום - מתחם חנייה רחוב גן השקמים.

חנייה ליד המועצה, בית הכנסת מרכז מסחרי.

כינוס: מתחם דשא סינטטי.

שימו לב - סגירת הכבישים בשעה 06:20 בבוקר! נא להערך בהתאם ולהגיע בזמן


לו"ז וזינוקים

שימו לב - סגירת הכבישים בשעה 06:20 בבוקר! נא להערך בהתאם ולהגיע בזמן

שעות זינוקשעה
חלוקת ערכות מוקדמת 14/3/2024 - רחוב גן השקמים, בית תרבות ומגרש כדורגל17:00-20:00
התכנסות וחלוקת ערכות הרשמה 15/3/2024החל מ- 06:00
  
זינוק מקצה 5 ק"מ תחרותי07:30
זינוק מקצה 10 ק"מ תחרותי07:55
זינוק מקצה 2 ק"מ תחרותי, עממי / צעדה09:10
זינוק מקצה אפרוחים 400 מטר09:25
זינוק מקצה 100 מטר קטנטנים09:30
סגירת מסלול תחרותי09:35
טקס סיום (במגרש הדשא הסינטטי)09:45

** ייתכנו שינויים נוספים בזמני הזנקת המקצים (בשל כמות המשתתפים בכל מקצה) נא להתעדכן בערב האירוע.

 • במידה של מזג אוויר חם/קר במיוחד, או תנאים שלא יאפשרו קיום המירוץ בתאריך המקורי, ידחה האירוע 15.3.2024 .
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי את שעות הזינוקים ולא תישמע טענה נגד שינוי השעות, במקרה של שינוי שעות דמי הרשמה לא יוחזרו.
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לדחות את האירוע במקרה של מזג אוויר חם במיוחד ולא תישמע טענה נגד שינוי המועד. במקרה של שינוי מועד דמי הרשמה לא יוחזרו.

המלצות ודגשים
 • תוואי המסלול – תיאור ותוואי המסלולים מעודכנים ומפורסמים - נא לקרוא היטב ולהיערך בהתאם המסלולים מפורסמים בעמוד מפות ומסלולים
 
 • סימון שטח - בכל ק"מ יהיה ציון מרחק
נק' מים

תחנת מים לכלל הרצים תמוקם בכל 2.5 ק"מ לערך - נא הקפידו לשתות! 


קטגוריות למקצים: 10/5/2 ק"מ תחרותי
מקצה 10 ק"מ תחרותי
גבריםנשים
בנים 13-18בנות 13-18
19-3919-39
גברים 40-44נשים 40-49
גברים 45-49נשים 50-59
גברים 50-54נשים 60+
גברים 55-59 
גברים 60-64 
גברים 65-69 
גברים 70+ 

 

מקצה 5 ק"מ תחרותי
גבריםנשים
בנים 13-18בנות 13-18
גברים 19-39 כללינשים 19-39 כללי
גברים 40-44נשים 40-44
גברים 45-49נשים 45-49
גברים 50-54נשים 50-59
גברים 55-59נשים 60+
גברים 60-64 
גברים 65-69 
גברים 70+ 

 

מקצה 2 ק"מ תחרותי
ילדיםילדות
5-105-10
11-1411-14
15-1815-18
19+19+
אפרוחים 400 מטרכל הגילאים עממי ללא מדידה
קטנטנים ומשפחות 100 מטרכל הגילאים עממי ללא מדידה
 • הגיל מחושב לפי שנת הלידה מ 1.1.2023 ללא יחס לחודשים.
 • גביעים יחולקו ל-3 המקומות הראשונים כללי ב- 10 ק"מ, 5 ק"מ, ו-2 ק"מ.
 • המרוץ התחרותי 5 ק"מ ו-10 ק"מ מגיל 13 ומעלה.
 • המסלול העממי, אפרוחים ופעוטות פתוח לכל הגילאים.
תקנון המרוץ
 • סגירת מסלול   Cutoff – עבור 10 ק"מ – שעה ו-45 דק'
 • ערעורים על תוצאות או פסיקות הקשורות למרוץ – יתקבלו בשטח המרוץ בלבד ועד רבע שעה לפני טקס הסיום (לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או פסיקות לאחר מכן).
 • לתשומת לבכם - חלוקת גביעים/מדליות לזוכים תתבצע ביום המרוץ בטקס הסיום בלבד, אין חלוקה מאוחרת.
 • קביעת זוכים-
 1. המנצחים במקצים השונים המפורטים באתר המרוץ, יקבעו בהתאם לקריטריון הקבוע בחוקי ה – IAAF, היינו: לפי "זמן ירית הזינוק" (gun time) ולא לפי "זמן הצ'יפ" (chip time).
  מומלץ, איפוא, לרצים המהירים שהינם בעלי פוטנציאל לזכות באחד המקומות הראשונים במקצה אליו הם שייכים - להתייצב בשורה הראשונה של קו הזינוק.
 2. המנצחים במקצים השונים יהיו זכאים לגביעים כמפורט באתר המרוץ.

מדליית השתתפות

חולצת משתתף


סגירת כבישים וחניה
הישוב סביון ייסגר החל מהשעה 6 בבוקר (לערך)
ניתן לחנות ליד הקניון החדש או המועצה